Steun MannenWerk Vzw

U kan MannenWerk Vzw steunen door overschrijving op rekeningnummer 735-0264165-22 (internationale overschrijving BIC: KREDBEBB en IBAN: BE06 7350 2641 6522) op naam van MannenWerk Vzw met vermelding van “GIFT”.

We zullen giften o.a. ook aanwenden om mannen te ondersteunen om te kunnen deelnemen. Hartelijk dank voor elke bijdrage, we engageren ons om ze goed aan te wenden bij het realiseren van onze missie (giften zijn aftrekbaar voor zelfstandigen en organisaties, niet voor particulieren).