Welkom

MannenWerk Vzw staat voor de ontwikkeling en expressie van ‘gezonde, authentieke en creatieve mannelijkheid’. Mannen zelf en onze wereld hebben nood aan deze kwaliteiten.

  • Gezondheid: de basis van een goed leven is ‘gezondheid’ in verschillende dimensies: fysiek, psychisch, emotioneel … . Anders gezegd: zorgen voor ‘een gezonde geest én een gezond lichaam’. Eenvoudig maar daarom niet zo gemakkelijk om te realiseren. Vandaar dat we het bovenaan de lijst zetten.
  • Authentieke mannelijkheid: met gezonde mannelijkheid als basis komt de stap en vraag naar authentieke identiteit bijna als vanzelf, van binnenuit en vanuit wat je voelt en ervaart wat juist is. Toch is het voor veel  mannen best een uitdaging om werkelijk hun mannelijke kern te ontdekken en die te (be)leven. Vandaar het grote belang van samen met andere mannen ‘buiten de comfortzone’ te treden. Authentieke mannelijkheid houdt ook in dat we als man constructieve, voedende, inspirerende en verantwoordelijke relaties aangaan.
  • Creatieve en productieve mannelijkheid houdt in dat je je plek als gezonde en authentieke man inneemt en je unieke gift of missie deelt in de wereld: als vader, als zoon, als partner, op professioneel, sociaal of maatschappelijk vlak, als kunstenaar of muzikant, als wereldverbeteraar, bakker, … met wat jou ‘goesting’ geeft. Hiervoor is discipline, focus en moed nodig.

MannenWerk Vzw organiseert activiteiten die toelaten je authentieke, gezonde en creatieve mannelijkheid verder te ontwikkelen en vorm te geven en uit te dragen in de wereld. We nemen daartoe de tijd en scheppen de ruimte om in contact te komen met je diepe, gegronde, stabiele, betrouwbare, verbindende mannelijke kracht. We hechten er tegelijk veel belang aan om ook kwetsbaarheid te kunnen en mogen ervaren, (h)erkennen en hanteren.

We geloven dat innerlijke kracht, rust en stabiliteit maar ook gevoeligheid en inlevingsvermogen waardevolle kenmerken zijn van gezonde, authentieke en creatieve mannelijkheid. 

Spreekt dit je aan en resoneert het? Welkom! Er zijn heel wat mannen in deze tijd die ernaar verlangen om hun authentieke, gezonde en creatieve mannelijke identiteit en kracht te (her)ontdekken, verder te ontwikkelen en in de wereld te brengen.

Tom Nys – Oprichter MannenWerk Vzw

 

A man shall be like the mountainso that the challenges of woman and life – rain, sunshine, wind, fire and even storm – don’t distract him from living his most authentic masculine self and highest purpose. Indian wisdom

The Mountain (berg of rots) staat hier symbool voor positieve innerlijke kwaliteiten van man-zijn: een kalme, open en voelende houding vol mededogen naar zichzelf en de omgeving in combinatie met de natuurlijke uitstraling van kracht en zelfvertrouwen wat resulteert in gepast handelen.