Mannelijke Kracht

Met MannenWerk geloven, voelen en stellen we proefondervindelijk vast dat mannelijke energie in essentie, een genererende, voedende en natuurlijke ordende kracht is. Een kracht die gevoeld, ervaren en ontwikkeld kan worden wanneer het juiste klimaat aanwezig is. Een kracht waar onze samenleving meer dan ooit behoeft aan heeft, een kracht die we eren, toegankelijk maken, ontwikkelen en uitdragen.

Mannenwerk - Zwaard smeden - 2014 12 - 188Reinhard Peeters, Mark De Vogelaere en Tom Nys (Foto Johan Schots 2014)

Bij veel mannen vandaag zijn gepolariseerde en gefragmenteerde clichébeelden en vooroordelen over zichzelf en andere mannen nog sterk aanwezig. Ook in het collectieve onbewuste of onderbewuste – bij zowel mannen als vrouwen – blijken tal van negatieve beelden verankerd te zitten. Beelden van de agressieve man, de macho, de lafaard, de egoïst, de dronkaard, de nietsnut of de softie komen vaak heel spontaan aan de oppervlakte.

Om de juiste balans te vinden van de mannelijke kracht en identiteit bewandelen we een dynamisch evenwicht in het afwisselend aansterken, dan wel verzachten van de mannelijke polariteit. Hierbij zoeken we naar een heilzaam alternatief voor de twee destructieve extremen van enerzijds een overdreven ontwikkelde mannelijkheid (de macho, ‘ruggengraat zonder hart’) als anderzijds een onderontwikkelde mannelijke polariteit (de softie, ‘hart zonder ruggegraat’): een man met gelijktijdig hart en ruggengraat.

MannenWerk stimuleert het aanwenden van de toegenomen kracht, volheid en verantwoordelijkheid in het eigen leven en ter ondersteuning van sociaal, maatschappelijk en/of milieu relevante initiatieven met het oog op een toenemend welzijn van de mens en zijn omgeving.

Mannenwerk is ook een natuurlijke respons op, een welwillende bevestiging van en eerlijke belichaming van gelijkwaardigheid met de vrouw en vrouwelijkheid. Dit terwijl de diversiteit erkend en geëerd wordt. In onze visie is de volledige emancipatie van de vrouw en de man onderling afhankelijk en wederzijds versterkend. We dragen MannenWerk op aan het ontdekken en cultiveren van de wijsheid die een opwaartse wisselwerking genereert onder mannen en vrouwen.

Dankbaarheid
Wij tonen en uiten een diepe dankbaarheid aan de mannen die deelnemen, die ons steunen en vertrouwen, die hun hart en ziel investeren, die deze weg samen gaan. Verder ook aan alle mannen overal ter wereld die ons zijn voorgegaan en nog zullen volgen.

Eveneens eren we de vrouwen in hun volheid en voedende liefde, kwaliteiten die des te meer gevoeld en gewaardeerd worden vanuit volle mannelijkheid. We zijn dankbaar voor ontvangen steun, waardering en interesse.

We spreken ook onze dankbaarheid uit voor onze vaders en moeders die ons het leven geschonken hebben. Een geschenk dat we hoogstens kunnen doorgeven maar nooit (volledig) teruggeven.