Organisatie

MannenWerk is een initiatief van verscheidene mannen (voordien Vzw) die begaan zijn met mannen en hun pad. De activiteiten zijn toegankelijk voor alle mannen die gezonde, authentieke en creatieve mannelijkheid willen cultiveren via uiterlijk en innerlijk werk. Hieronder lichten we deze 3 pijlers toe.

1. Initiatief van verscheidene mannen
Verschillende mannen bieden activiteiten aan op hun eigen manier en binnen hun specifieke (professionele) context.

2. Toegankelijk voor alle mannen
Meerderjarige mannen kunnen deelnemen onafhankelijk van afkomst, nationaliteit, … . In functie van de activiteit gelden de Algemene Voorwaarden.

3. Cultiveren van gezonde, authentieke en creatieve mannelijkheid via uiterlijk en innerlijk werk
Het werk dat we doen is onder meer fysiek of ‘uiterlijk’ werk dat voorziet in een reële behoefte. Dit uiterlijk werk is één van de middelen om de creatieve volheid van mannelijke kracht verder tot ontwikkeling te laten komen. Praktische en zinvolle handenarbeid werkt doeltreffend als initiator en katalysator. We gebruiken dit momentum om het innerlijke werk te verrichten (en vice versa): elkaar bekrachtigen, spiegelen en ontnuchteren om tot de essentie komen.