Organisatie

MannenWerk Vzw is een vereniging zonder winstoogmerk waarvan de activiteiten toegankelijk zijn voor alle mannen die gezonde, authentieke en creatieve mannelijkheid willen cultiveren via uiterlijk en innerlijk werk. Hieronder lichten we deze 3 pijlers toe.

1. Vereniging zonder winstoogmerk
De vereniging beoogt die middelen te genereren die nodig zijn om enerzijds het maatschappelijk doel te realiseren en anderzijds continuïteit van de interne werking te waarborgen.

2. Toegankelijk voor alle mannen
Meerderjarige mannen kunnen deelnemen onafhankelijk van afkomst, nationaliteit, … . In functie van de activiteit gelden de Algemene Voorwaarden.

3. Cultiveren van gezonde, authentieke en creatieve mannelijkheid via uiterlijk en innerlijk werk
Het Werk dat we doen is onder meer fysiek of ‘uiterlijk’ werk dat voorziet in een reële behoefte. Dit uiterlijk werk is één van de middelen om de creatieve volheid van mannelijke kracht verder tot ontwikkeling te laten komen. Praktische en zinvolle handenarbeid werkt doeltreffend als initiator en katalysator. We gebruiken dit momentum om het innerlijke werk te verrichten (en vice versa): elkaar bekrachtigen, spiegelen en ontnuchteren om tot de essentie komen.