Privacy

MannenWerk Vzw gaat zorgvuldig en correct om met uw gegevens. Door gebruik te maken van onze website en diensten ga je akkoord met ons privacybeleid. 

Persoonsgegevens worden enkel bewaard en verwerkt voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt. Op 25 mei 2018 treedt de General Data Protection Regulation (GDPR) in werking, die vervangt de Belgische privacywet en geeft je meer inspraak in het gebruik van je gegevens. Ons privacybeleid is opgesteld volgens de nieuwe regels gelinkt aan GDPR.

Verzameling, registratie en verwerking van gegevens
Wanneer je bent ingeschreven op onze nieuwsbrief, geregistreerd bent voor een activiteit/een training/een infosessie, een contactformulier hebt ingevuld of andere aanvragen doet voor één van onze producten en/of diensten, zal jou gevraagd worden om gegevens te verstrekken. Deze gegevens hebben we onder meer nodig om je te kunnen contacteren, voor facturen, aanwezigheidslijsten etc. Het kan gaan om:
•    Voor- en achternaam
•    E-mail adres
•    Telefoonnummer
•    Website
•    Bedrijfsnaam
•    Functie
•    Straat en huisnummer
•    Postcode en woonplaats
•    Btw nummer
•    IP nummer

Deze gegevens worden steeds uitdrukkelijk gevraagd en ze worden digitaal opgeslagen.

Gebruik van jouw gegevens
Je gegevens worden gebruikt om je op de hoogte te houden van onze activiteiten via nieuwsbrief of sociale media. Op onze website vind je een privacyverklaring.

Indien je in de toekomst geen e-mail van ons meer wil ontvangen, kan je ten alle tijden uitschrijven door middel van een link onderaan de e-mail of door contact met ons op te nemen. We verwijderen geregeld uitgeschreven e-mail adressen permanent uit ons bestand. 

Jouw gegevens worden niet doorgegeven aan derden noch voor andere doeleinden gebruikt.

Cookies
Onze website gebruikt standaard een aantal cookies voor een optimale werking maar daar hoort geen verplichting bij om een ‘cookiemelding’ op te zetten. 
Een cookie is een klein bestandje dat door onze website wordt meegestuurd en door je browser op je apparaat wordt geplaatst. De informatie die in de cookie is opgeslagen kan naar onze website teruggestuurd worden, wanneer je de website opnieuw bezoekt.

Wil je cookies uitschakelen of verwijderen? Dit kun je doen via je browserinstellingen. Gebruik eventueel de help-functie van je browser om te achterhalen hoe je dit best doet. 

Bewaartermijn van gegevens
Wij bewaren je gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen. Wanneer jij je uitschrijft voor de e-mails, zullen je persoonsgegevens uiterlijk aan het einde van de desbetreffende week uit het systeem worden verwijderd. 

De gegevens nodig voor de boekhouding bewaren we tenminste 10 jaar, om aan de wettelijke verplichting te voldoen. 

De bovenstaande termijn geldt, tenzij er voor ons verdere wettelijke verplichtingen ontstaan om de gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden.

Rechten
Je hebt altijd het recht jouw toestemming voor het verwerken van je gegevens in te trekken, waarna wij je gegevens niet meer zullen verwerken. Het intrekken van deze toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van onze gegevensverklaring op basis van jouw toestemming, die plaatsvond vóór deze intrekking.

Je hebt ook recht op inzage in jouw persoonsgegevens en het recht om jouw persoonsgegevens aan te corrigeren. Als je wilt weten welke persoonsgegevens wij van jou verwerken, dan kun je een schriftelijk inzageverzoek doen. Mochten je gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, dan kun je ons schriftelijk verzoeken om jouw gegevens te wijzigen of aan te vullen.

Daarnaast heb je een recht op het (volledig) wissen van jouw persoonsgegevens, een recht op het beperken van de verwerking en een recht om tegen de verwerking bezwaar te maken. Bovendien heb je recht op het overdragen van, of het overdraagbaar maken van jouw gegevens.  Ook hiervoor kun je een schriftelijk verzoek doen. Wij zullen je verzoek binnen 4 weken in behandeling nemen. Onder schriftelijk wordt ook verstaan per e-mail. Je kunt je verzoek aan ons e-mailen via  of via de link onderaan in elke nieuwsbrief.

Wijzigingen aan ons privacy beleid
Wij behouden te allen tijde het recht ons privacy beleid te wijzigen.
De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding.

Contactgegevens
MannenWerk Vzw – contact@mannenwerk.be

Maatschappelijke zetel: Oud-Heverleestraat 26, 3001 Heverlee
Ondernemingsnummer: BE 0827.420.985