Algemene voorwaarden

Onderstaande deelname- en annulatievoorwaarden gelden voor de MannenWeekends, dag- of meerdaagse activiteiten voor mannen georganiseerd onder de vlag van MannenWerk (niet van toepassing voor lezingen of activiteiten voor een ruimer publiek, of voor activiteiten georganiseerd door of in samenwerking met een andere partner waarvoor specifieke voorwaarden gelden).

Voorwaarden om deel te nemen

 • Man zijn (behalve voor M/V activiteiten) en minstens 18 jaar zijn op het moment van aanvang activiteit. Aan sommige activiteiten kunnen jongeren deelnemen maar dit steeds onder begeleiding van de vader of een mentor die dan de volledige verantwoordelijkheid draagt voor de minderjarige(n).
 • In normale gezondheid verkeren om aan de activiteiten te kunnen deelnemen. Er worden geen competitieve prestaties verwacht van de deelnemers, we vermijden zelfs elke vorm van competitiviteit. Iedere deelnemer is verantwoordelijk om binnen de grenzen van de eigen mogelijkheden te blijven.
 • Over normale geestelijke capaciteiten beschikken. Dit betekent vrij zijn van acute psychische of vergelijkbare stoornissen, noch medicatie nemen voor psychische of andere aandoeningen, m.a.w. ‘normaal’ kunnen functioneren binnen het kader van de activiteit waaraan men deelneemt.
 • De juiste voorbereiding en uitrusting voorzien die een specifieke activiteit vergen. Bijvoorbeeld deelname aan een meerdaagse tocht vereist de mogelijkheid 25 km per dag te kunnen stappen, goed schoeisel te hebben, rugzak e.d.
 • Het deelnamebedrag betaald hebben vóór aanvang van de activiteit.

Afstand van verhaal

Met de inschrijving en deelname aan een MannenWerk activiteit bevestigen deelnemers afstand van verhaal te doen ten aanzien van organisatoren, begeleiders en mededeelnemers.

Foto – Film

Deelnemers zijn vrij om tijdens activiteiten foto’s te nemen (behalve bij de meer besloten en discrete deel- en procesrondes). Soms gebeurt dit ook op vraag van de organisator/begeleider door een professional, wat we vooraf aankondigen. Omtrent toestemming tot gebruik van foto’s of film zie afzonderlijke pagina.

Deelnameprijs

Afhankelijk van het type activiteit hanteren een aantal deelnameformules: gaande van een ‘vaste’ deelnameprijs, over “kost + donatie basis”, of volledig vrije bijdrage.

Als ‘vaste’ deelnameprijs hanteren we een correct en toegankelijk bedrag. Dit met het principe dat iedere deelnemer een gelijkwaardige inspanning levert voor deelname. Voor sommigen vergt de besteding van een klein bedrag immers een grotere inspanning dan voor anderen de besteding van een aanzienlijk bedrag. We maken daarom een onderscheid tussen particuliere en professionele deelname (met factuur), en bieden soms de mogelijkheid om als particulier een ‘eigen voorstel’  te doen.

 • Particuliere deelname:  bedrag inclusief BTW, betaling door overschrijving op het gegeven rekeningnummer van de organisator/begeleider.
 • Professionele deelname (met factuur): bedrag exclusief BTW, betaling gebeurt na ontvangst van de factuur. Het factuurbedrag ligt hoger dan het bedrag bij particuliere deelname daar kosten op factuur door de deelnemer belastingvoordeel opleveren. (Facturen worden opgemaakt door de organisator/begeleider)

Voorwaarden tot afmelden

Afmelden kan op elk moment voorafgaand aan de aktiviteit :

 • Bij particuliere deelname wordt het betaalde bedrag teruggestort bij afmelden tot één week voor de aktiviteit. Nadien wordt een tegoed voorgesteld geldig gedurende één jaar.
 • Bij professionele deelname (met factuur) :
  • bij annulatie vóór het opmaken van de factuur: geen gevolgen
  • bij annulatie na het opmaken van de factuur wordt 100 euro ingehouden tot een maand voor de aktiviteit, en is het volledige factuurbedrag verschuldigd minder dan een maand voor de aktiviteit.

Bij niet verwittigen van afmelden of het stopzetten van een (begonnen) aktiviteit wordt geen terugbetaling voorzien (van het niet gebruikte deel).

Op specifiek verzoek kan de organisator/begeleider overwegen af te wijken en tegemoet te komen aan de vraag van deelnemer.