Sinds 2008

MannenWerk is eind 2008 van start gegaan als een initiatief van Tom Nys en Jan Janssen. Het idee was eenvoudig: met mannen samenkomen voor een portie fysiek of uiterlijk werk afgewisseld met innerlijk werk. De eerste edities waren losse zaterdagen die doorgingen op de boerderij van Jan zijn ouders. Er werden bergen hout gekliefd doorheen de jaren.

Eerste mannendag eind 2008 … uit de ‘oude doos’

Vanaf eind 2009 werden de eerste MannenWeekends georganiseerd, achtereenvolgens op de Heerlijckyt Van Elsmeren (Geetbets), in het Tibetaans Instituut (Hoei), in Cadzand, op het Sint-Jansbergklooster (Zelem), op Koningsteen (Kapelle-op-den-Bos) en Moulin des Amis (Hamois).

Eerste MannenWeekend, december 2009.

In 2010 werd MannenWerk een Vzw met eigen statuten, boekhouding en alles wat bij het beheer en bestuur van een Vzw komt kijken. Met Jan Janssen als voorzitter en Tom Nys als bestuurder.

2010 – Winter op de Heerlijckyt

In 2011 maakten we een filmvoorstelling over MannenWerk. Door de jaren is er heel wat meer filmmateriaal verzameld dat terug te vinden is op MannenWerkVideo.

In 2012 ging Jan Janssen zich volledig toeleggen op zijn passie van healing en coaching werk en het geven van opleidingen daaromtrent. Tom Nys werd voorzitter van de Vzw en samen met Reinhard Peeters en Mark de Vogelaere werd MannenWerk verdergezet.

Van links naar rechts: Reinhard – Mark – Tom (eerste editie ‘je eigen zwaard smeden’)

In 2012 startten we in Luik met de meerdaagse wandeltochten op de weg naar Compostella. Sindsdien vervolgen we elk jaar in juni de weg en starten op de plaats waar we het jaar voordien aankwamen.

Op weg in de Franse velden in de buurt van Reims

In 2014 organiseerden we voor de eerste keer de workshop ‘je eigen zwaard smeden’. Ook dit is een jaarlijks terugkerende traditie geworden.

Doorheen de jaren geraakten ook andere mannen betrokken bij MannenWerk, ontstonden er nieuwe ideeën en evolueerde zowel het innerlijk als uiterlijk werk.