Tools & Inspiratie

MannenWerk in praktijk

Er bestaan tal van visies omtrent de ontwikkeling van mannelijke identiteit, zijn kwaliteiten en uitdagingen. Vaak is dit conceptueel, theoretisch en abstract. Wij streven naar het doorleven en werkelijk ervaren van wat het is, hoe het voelt en werkzaam is in het leven van alledag. Hier een aantal tools en inspiratiebronnen die MannenWerk aanwendt.

Innerlijk en uiterlijk werk

Innerlijk werk omvat alle activiteiten en methoden om tot een ruimer bewustzijn te komen van man- en menszijn. Uiterlijk werk is eenvoudig het samenkomen onder mannen en constructief samenwerken (fysiek, collectief werk – handenarbeid) of wandelen. De combinatie van beide levert een dynamische leeromgeving die tegelijk onmiddellijke voldoening en resultaat oplevert.

Integral Presence for Men: IP4Men

Integral presence (IP) kan tegelijk gezien worden als een beoefening en een resultaat: men beoefent de verschillende aspecten van IP en men bereikt een bepaalde mate van Integral Presence. Het concept  werd ontwikkeld door Jan Janssen en is bijzonder krachtig voor persoonlijke transformatie. Wat IP net voor mannen en MannenWerk zo interessant maakt is de gestructureerde, volledige, dynamische en logische opbouw. Meer hierover op de website.

Volwassen archetypen

De 4 volwassen archetypen – krijger, koning, minnaar, magiër – zoals worden teruggevonden in het standaardwerk van Robert Moore en Douglas Gillette: “King, Warrior, Magician & Lover” vormen één van de onderdelen van MannenWerk. Meer hierover op de website. Het kadert tegelijkertijd ook in het vijfde hoofdstuk van IP4men: persoonlijke (of psychologische) integratie.

Ontwikkelingsfasen van jongen tot man

Vooraleer we ‘volwassen’ zijn, doorlopen we een ontwikkelingstraject met verschillende fasen. Van een jongen van 7 kan men niet hetzelfde verwachten als van een puber van 16 of van een man van 45. Inzicht in. Meer hierover op de website.

Bekrachtigende rituelen

De volwassen mannelijke psyche komt onder meer tot stand door inwijding in de mannengemeenschap, haar gebruiken en kenmerken. Voor een geslaagde inwijding zijn 3 elementen nodig: kennis van de rituelen, uitvoering door rituele ouderen en het gebruik van daartoe bestemde rituele ruimte. Het ontbreekt vaak aan elk van deze 3 elementen in onze westerse samenleving. Meer hierover op de website.

Schaamte transformeren

Veel mannen voelen (bewust en/of vaak onbewust) schaamte omtrent hun man-zijn. Dit is het gevolg van o.a. een gebrek aan volwassen archetypische onderbouw en afwezigheid van correcte inwijdingsrituelen. Verder zijn de afwezigheid van de vader, gebrek aan passie en voeling met het eigen lichaam alsook de teloorgang van de mannengemeenschap voedingsbronnen voor het schaamtegevoel. Een interessant artikel hierover is terug te vinden op de website.

Andere inspiratiebronnen

Over mannelijke essentie

Boeken

Quotes