Tom Nys

Sinds 2008 ben ik gepassioneerd actief in het domein van mannenwerk. Ik voel een grote betrokkenheid bij het leven van mannen. Persoonlijke ervaringen in mijn leven (°1973) in combinatie met een gevoel van bestemming liggen daaraan ten grondslag.

Als intiatiefnemer van MannenWerk zorg ik voor de dagelijkse en praktische werking, het websitebeheer, maar ook de organisatie en begeleiding van heel wat activiteiten.”

Persoonlijke coaching en/of healing

Als begeleider van groepsactiviteiten, maar ook als persoonlijke coach of mentor hanteer ik de benadering van “Integrale Transformatie” waarbij de mens in zijn geheel herkend en erkend wordt: fysiek, emotioneel, psychisch, energetisch, alleen en in relatie, privé en professioneel … Daarbij vind ik het belangrijk ruimte te scheppen voor wat aanwezig is bij de ander om zodoende bewustzijn te ontwikkelen en beperkende beelden en conditioneringen te overstijgen. Het universele doel daarbij is stelselmatig meer vrijheid, vreugde, geluk en voldoening te kunnen ervaren en integreren in het leven.

Healing of energiewerk vormt een belangrijke basis bij individuele sessies. Bij energiewerk wordt het energiesysteem van ‘de cliënt’ op een zachte en uitnodigende manier in contact gebracht met zijn natuurlijke staat van balans en harmonie. De persoon ‘herinnert’ zich daardoor hoe het was, is en zou kunnen zijn. Contact in het ‘hier en nu’ met gevoelens en emoties kunnen tot inzicht en transformatie leiden. Door dit eenvoudig proces is energiewerk een krachtig middel voor heling en ontwikkelen van innerlijke kracht, helderheid en stabiliteit. Bovendien opent energiewerk de poort tot het onbewuste (wat vaak bij gesprekken alleen niet toegankelijk is) en maakt zo grotere diepgang mogelijk.

Dit kan u verwachten tijdens een persoonlijke coaching en/of healing:

  • Een kader van veiligheid en respect
  • Doelgerichte en professionele benadering
  • Transformatie door het activeren van persoonlijke kracht en hulpmiddelen
  • Diepgaande en blijvende impact

Praktisch  een afspraak maken kan via het contactformulier, sessies vinden plaats in Heverlee (Leuven) of op een buitenlocatie in de buurt van Diest. Sessies kunnen aangeboden worden op particuliere of professionele basis (met factuur).