Gebruik Foto/Film

Tijdens activiteiten wordt geregeld foto- en/of filmmateriaal gemaakt door deelnemers en soms ook door een professionele fotograaf of cameraman op uitnodiging van MannenWerk Vzw. Deelnemers zijn vrij beeldmateriaal te delen met aandacht om ieders privacy te respecteren (zeker ook bij het verspreiden op sociale media).

MannenWerk Vzw en eventuele partners (bijvoorbeeld “IJzer en Vuur Vzw” voor het smeden) vragen expliciet toestemming voor het gebruik van foto- en/of filmmateriaal voor hun website, nieuwsbrieven of andere media. Dit om de missie van ons werk nog beter te kunnen uitdragen. Het gebruik gebeurt in een geest van gezond verstand, met aandacht en respect voor de integriteit en privacy van de deelnemers: enkel beeldmateriaal dat man-zijn toont in zijn volle puurheid, schoonheid, waardigheid en authenticiteit, komt in aanmerking.

In alle vrijheid instemmen in het gebruik van beeldmateriaal ‘waarin de ziel tot uiting komt‘, is een gift aan het MannenWerk en een ode aan het man-zijn. Het inspireert mogelijk andere mannen om hun weg te gaan, om hun missie te ontdekken en in de wereld te brengen.

  Voornaam (*)

  Naam (*)

  E-mailadres (*)

  Met betrekking tot het foto- en/of filmmateriaal dat werd genomen, geef ik toestemming aan MannenWerk Vzw (en eventuele partner) om Foto/Film materiaal te gebruiken: (*)

  Opmerkingen

  Enkel bij ontvangst van uw toestemming zullen we gebruik maken van foto- en/of filmmateriaal waarop u herkenbaar bent. Fotomateriaal waarvoor we in het verleden geen expliciete toestemming hebben gekregen, zal stapsgewijs vervangen worden op de website.