Gebruik Foto/Film

Tijdens activiteiten wordt geregeld foto- en/of filmmateriaal gemaakt. Deelnemers zijn ook vrij zelf beeldmateriaal te delen met aandacht om ieders privacy te respecteren (zeker ook bij het verspreiden op sociale media).

De organisator/begeleider en eventuele partners (bijvoorbeeld “IJzer en Vuur Vzw” voor het smeden) vragen expliciet toestemming voor het gebruik van foto- en/of filmmateriaal voor hun website, nieuwsbrieven of andere media. Dit om de missie van ons werk nog beter te kunnen uitdragen. Het gebruik gebeurt in een geest van gezond verstand, met aandacht en respect voor de integriteit en privacy: enkel beeldmateriaal dat de man/mens toont in zijn volle puurheid, schoonheid, waardigheid en authenticiteit, komt in aanmerking.

* Enkel bij ontvangst van uw expliciete toestemming zullen we gebruik maken van foto- en/of filmmateriaal waarop u herkenbaar bent.