Quotes

Er circuleren tal van Quotes over man-zijn en mannelijkheid. Hier een bescheiden greep uit een enorm aanbod.

“Een man wordt drie maal geboren:
eenmaal uit zijn moeder
eenmaal uit zijn vader
tenslotte uit zijn eigen diepste wezen”

(Bron onbekend)

Wat waren de verschillen tussen de man (Nelson Mandela) die in 1990 uit de gevangenis kwam, en de man die in 1962 in de gevangenis belandde? Deze vraag irriteerde hem. … Uiteindelijk zei hij op een dag boos: “Ik ben er volwassen uitgekomen”.

Wat bedoelde hij met deze woorden? André Malraux schreef in zijn memoires dat het meest zeldzame in deze wereld een volwassen man is. Mandela zou het met hem eens zijn. Voor mij zijn deze vijf woorden een weerspiegeling van wie Mandela is en wat hij geeft geleerd. Want die gevoelige, emotionele jonge man is vandaag de dag nog steeds een deel van de Nelson Mandela die wij nu kennen. Met volwassenheid bedoelt hij te zeggen dat hij geleerd heeft om die jeugdige impulsen te beheersen, en niet dat hij niet meer geprikkeld, aangedaan of boos wordt. Het is niet dat je altijd weet wat je moet doen, of hoe je het moet doen, het is dat je hebt geleerd om met die emoties en opwinding om te gaan, om de wereld te kunnen zien zoals hij is. Je kunt erdoorheen kijken, en daarom doorsta je het.

(uit MANDELA, over leven, liefde & leiderschap, Richard Stengel)

“Als je ooit besluit jezelf te willen leren kennen, moet je het krijgerspad kiezen. Dan bereik je het diepst van je geest. Als je uiteindelijk al je angsten hebt overwonnen, weet je wie je bent.” … “Tata ka ta o i kikejee” of “Welkom in de andere wereld”

(Uit de film Blueberry van Jan Counen)

Our deepest fear is not that we are inadequate.
Our deepest fear is that we are powerful beyond measure.
It is our light, not our darkness, which frightens us.
We ask ourselves, who am I to be brilliant, gorgeous, talented and fabulous?
Actually, who are you not to be?
You are a child of God.
Your playing small doesn’t serve the world.
There’s nothing enlightened about shrinking so that other people won’t feel insecure around you.
We were born to manifest the glory of God within us.
It’s not just some of us; it’s in everyone.
And as we let our own light shine, we unconsciously give other people permission
to do the same.
As we are liberated from our own fear, our presence automatically liberates others.

Marianne Williamson in Return to Love (from the chapter ‘Personal Power’) – toegeschreven aan Nelson Mandela maar die zou deze tekst nooit gebruikt hebben.