Samenleving

MannenWerk Vzw wil ook een sociaal-maatschappelijke rol opnemen in onze samenleving en zo het derde aspect van zijn missie realiseren: “dienstbaar zijn aan de samenleving”.

Er is in de samenleving vandaag immers behoefte aan een gebalanceerde aanwezigheid en inbreng van zowel mannen als vrouwen. Op sociaal-maatschappelijk vlak stellen we vast dat na 100 jaar vrouwenbeweging – en fantastische realisaties – het tijd is voor een genuanceerde middenweg waarin ook de stem en visie van mannen gevormd, gedeeld en gehoord wordt.

Vooreerst willen we daartoe een grotere zichtbaarheid realiseren door aanwezigheid in de media op en rond bepaalde momenten (zoals bij de Internationale Mannendag op 19 november) maar ook van ons laten horen omtrent specifieke thema’s die mannen aanbelangen.

Daarnaast willen we betrokken zijn bij specifieke projecten van andere organisaties en eigen projecten opzetten die mannen ten goede komen maar ook hun omgeving.