Internationale Mannendag

MannenWerk Vzw zet ook in 2016 de Internationale MannenDag (IMD) op de agenda zonder zelf specifieke activiteiten te organiseren.

mannendag2015

 

De Internationale MannenDag heeft tot doel thema’s rond man-zijn onder de aandacht te brengen. De missie van IMD steunt op 6 peilers:

  • Promoten van positieve rolmodellen, niet enkel steracteurs en sportmannen maar eenvoudige werkende mannen die goed en eerlijk trachten te leven;
  • Erkennen van positieve mannelijke bijdragen aan de samenleving, gemeenschap, familie, kinderzorg, huwelijk en het milieu;
  • Aandacht voor gezondheid en welzijn: sociaal, emotioneel, fysiek en spiritueel;
  • Onder de aandacht brengen van discriminatie van mannen: in sociale kringen, sociaal gedrag en verwachtingen, en op juridisch vlak;
  • Verbeteren van gender relaties en bevorderen van gender gelijkwaardigheid;
  • Een veiliger en beter wereld creëren waar alle mensen in veiligheid kunnen leven en groeien om hun volledig potentieel te bereiken.

Meer informatie over IMD kan gevonden worden op www.internationalemannendag.org, het specifieke thema voor 2016 is ‘Mannenbeweging van de 21e eeuw: de middenweg vinden en bewandelen’.